Usługi CARESTREAM Vue Cloud - rejestracja konta

120 Cloud Based ServicesGwarancja jakości świadczonych usług dotycząca zmian w zarządzaniu użytkownikami

W gwarancji jakości świadczonych usług zawarto następujące punkty dotyczące zmian
w zarządzaniu użytkownikami:


  • Czas realizacji zgłoszeń dotyczących zarządzania użytkownikami wynosi trzy dni.
  • Jednocześnie przetwarzanych będzie maksymalnie czterech pojedynczych użytkowników
  • W przypadku wszystkich zgłoszeń niezbędny jest określony format:
    • Należy podać nazwisko i imię użytkownika
    • Nazwa użytkownika musi być krótsza niż dziewięć mały liter


Zatwierdzony wnioskodawca  

Wprowadź dane kontaktowe:

* These fields are required

NOTE: To register more than four user accounts, please download and use our Cloud User Bulk Registration file. When completed please email to Proactive-Monitor@cs-notes.carestreamhealth.com.

User Account 1

User Account 2

User Account 3

User Account 4