Badanie recenzowane firmy Carestream dotyczące jakości obrazu

Improved Visualization of Tubes and Lines in Portable Intensive Care Unit Radiographs: A Study Comparing a New Approach to the Standard Approach

David H. Foos, David F. Yankelevitz, Xiaohui Wang, David Berlin, Dana Zappetti, Matthew Cham, Abraham Sanders, Katherine Novak Parker, Claudia I. Henschke, In Press Corrected Proof , 15 November 2010, Clinical Imaging

Streszczenie
Interpretacja rurek i przewodów na przenośnych radiogramach klatki piersiowej oceniana była za pomocą nowej metody wizualizacji. W przypadku stosowania nowej metody czas interpretacji przez radiologa był krótszy o 30% w porównaniu do standardowej techniki, okna i poziomu (23 lub 33 s). W przypadku lekarzy na płucnych oddziałach OIOM, czas odczytu był w zasadzie niezmieniony. Po zastosowaniu nowej metody nastąpiła ponad 50% redukcja stosowania języka dedukcji w trakcie dyktowania w przypadku obu grup czytających, co sugeruje większą pewność interpretacji.

Neonatal Chest Computed Radiography: Image Processing and Optimal Image Display

Don S, Whiting BR, Ellinwood JS, Foos DH, Kronemer KA, Kraus RA. AJR Am J Roentgenol. 2007 Apr;188(4):1138-44.

Streszczenie
Celem tego badania było określenie preferencji dotyczących kopii elektronicznej w zakresie jasności, zakresu dynamicznego i kontrastu szczegółów w przypadku neonatalnej radiografii komputerowej klatki piersiowej w celu ustalenia podstaw do dalszych prac nad obrazowaniem niskodawkowym. Obserwatorzy preferowali jaśniejsze zdjęcia z wyższym kontrastem szczegółów i wąskim do średniego zakresem dynamicznym w przypadku wyświetlania kopii elektronicznej, w porównaniu do typowego wyglądu wydruku na kliszy. Badania dotyczące niskodawkowego obrazowania klatki piersiowej u noworodków w przyszłości będą ułatwione dzięki zrozumieniu optymalnego wyświetlania kopii elektronicznej.

Comparison of Edge Analysis Techniques for the Determination of the MTF of Digital Radiographic System.

Samei E, Buhr E, Granfors P, Vandenbroucke D, Wang X. Phys Med Biol. 2005 Aug 7;50(15):3613-25. Epub 2005 Jul 19.

Streszczenie
Funkcja przenoszenia modulacji (MTF) jest dobrze opisana jako miara pozwalająca scharakteryzować rozdzielczość cyfrowego systemu radiograficznego. Wdrożona przez różne laboratoria, technika krawędziowa jest aktualnie najbardziej rozpowszechnioną metodą pomiaru MTF. Jednakże mogą występować różnice w wynikach przypisywane różnicom w zastosowanej technice analizy. Celem tego badania było określenie, czy przy pomocy różnych algorytmów przetwarzających identyczne obrazy reprezentatywne dla aktualnie używanych cyfrowych systemów radiograficznych można uzyskać porównywalne wyniki. Pięć laboratoriów uczestniczyło w analizie sześciu różnych algorytmów, w tym jednego opisanego w normie Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) 62220-1, z wykorzystaniem algorytmu karuzelowego. Algorytmy zostały zastosowane do dwóch obrazów syntetycznych i 12 obrazów rzeczywistych edge pochodzących z różnych cyfrowych systemów radiograficznych, w tym systemów CR oraz systemów z detektorem o konwersji bezpośredniej i pośredniej. Wyniki były analizowane pod kątem zmienności oraz precyzji uzyskanych MTF. Wyniki wskazują, że różnice pomiędzy poszczególnymi MTF i średnią MTF były znacznie niższe niż 0,02. W przypadku dwóch symulowanych obrazów edge, wszystkie algorytmy dały podobne wyniki wynoszące 0,01 spodziewanej rzeczywistej wartości MTF. Wnioski wskazują, że wszystkie algorytmy badane przy pomocy algorytmu karuzelowego, w tym algorytm opisany przez IEC, były odpowiednie do precyzyjnego określenia MTF obrazów edge, pod warunkiem, że na obrazach nie ma zbyt dużo szumu. Zgodność wyników MTF została oceniona jako wystarczająca do pomiaru MTF niezbędnego w celu określenia DQE.

Clinical Efficacy of Image Processing of Grid Detection and Suppression (GDS) in Computed Radiography.

Kato M, Nishimura S, Okamoto T, Vanmetter RL, Wang X, Ichiji H, Sawai M, Kiyooka M, Ikegami Y. Nippon Hoshasen Gijutsu Gakkai Zasshi. 2005 Aug 20;61(8):1158-69. (Język japoński).

Streszczenie
Stacjonarne przesłony przeciwrozproszeniowe w radiografii projekcyjnej są niezastąpionymi akcesoriami do poprawy obrazowania diagnostycznego. Z drugiej strony stają się one z jednym z problemów w przypadku cyfrowego przetwarzania obrazu. Folia ołowiowa, która tworzy przesłonę może tworzyć morę na wydrukowanych kliszach i monitorach zgodnie z interwałem próbkowania, przy którym obraz odczytywany jest przez aparat do radiografii komputerowej (CR), tworząc główną przeszkodę w trakcie diagnozowania obrazów. Przedmiotem tego badania dotyczącego detekcji i tłumienia przesłon (GDS) było opracowanie wielofunkcyjnego oprogramowania do przetwarzania obrazu w celu automatycznego wykrywania i tłumienia linii przesłony. Nasze wyniki wykazały, że stosowanie parametrów GDS 3 ok. 5 może zapewnić wystarczający efekt tłumienia z niewielkim wpływem na obrazy dzięki zastosowaniu przesłony wielozadaniowej (współczynnik przesłony 8:1, gęstość 34 lp/cm) do celów ogólnych. W przypadku radiografii projekcyjnej przewiduje się, że diagnozowanie na podstawie kopii elektronicznej będzie częstsze, ponieważ częstsze jest przenoszenie cyfrowe, a tworzenie szybkich sieci staje się łatwiejsze. Dlatego przewiduje się ulepszanie środowiska cyfrowego oraz poszerzanie oferty dostępnych przesłon i monitorów, dzięki wykorzystaniu oprogramowania, np. GDS, które nie wymaga specjalnych umiejętności.

Clustering Approach to Bone and Soft Tissue Segmentation of Digital Radiographic Images of Extremities

S. Kubilay Pakin, Roger S. Gaborski, Lori L. Barski, David H. Foos, Kevin J. Parker: J. Electronic Imaging 12(1): 40-49 (2003)

Streszczenie
Prezentujemy algorytm segmentacji obrazów kończyn uzyskanych metodą radiografii komputerowej (CR) do regionów kości i tkanki miękkiej. Algorytm jest oparty na regionach, które są skonstruowane za pomocą procedury rozrostu obszarów opartej na dwóch różnych testach statystycznych. Po procesie rozrostu obszarów stosowana jest metoda klasyfikacji tkanki. Celem klasyfikacji jest oznaczenie każdego regionu jako kość lub tkanka miękka. Cel klasyfikacji binarnej zostaje osiągnięty dzięki procedurze głosowania, składającej się z grupowania regionów w każdym sąsiadującym systemie do dwóch klas. Procedura głosowania zapewnia także kluczowy kompromis pomiędzy lokalną i całościową analizą obrazu, który jest niezbędny w związku z silnymi zmianami ekspozycji widocznymi na płycie obrazującej. Ponadto obecność regionów o wielkości na tyle dużej, aby można było na nich zaobserwować takie zmiany ekspozycji, jest konieczne do wykorzystania nakładających się bloków w trakcie klasyfikacji. Po etapie klasyfikacji tkanki powstałe regiony kości i tkanki miękkiej zostają zdefiniowane ponownie poprzez dopasowanie powierzchni drugiego stopnia do każdej tkanki i ponownej oceny oznaczenia każdego regionu na podstawie odległości pomiędzy regionami i powierzchniami. Działanie algorytmu badane jest na wielu obrazach kończyn za pomocą ręcznie posegmentowanych obrazów jako wzorca. Eksperymenty wykazały, że nasz algorytm pozwala uzyskać granicę kostną o średnim nałożeniu obszaru wynoszącym 90% w porównaniu do wzorca. © 2003 SPIE and IS&T.

Enhanced Visualization Processing: Effect on Workflow

Krupinski EA, Radvany M, Levy A, Ballenger D, Tucker J, Chacko A, VanMetter R. Acad Radiol. 2001 Nov; 8 (11):1127-33.

Streszczenie
Przeglądanie elektronicznych kopii radiogramów cyfrowych umożliwia przetwarzanie obrazu w celu poprawienia wizualizacji anatomii i zmian, ale może zająć więcej czasu niż przeglądanie klisz. Metodę Enhanced visualization processing (EVP) opracowano w celu zwiększenia zakresu dynamicznego obrazu bez redukcji kontrastu, co potencjalnie zmniejsza potrzebę manipulowania obrazami przez radiologa. Niniejsze badanie analizowało wpływ przetwarzania radiogramów przy pomocy EVP na przebieg pracy w systemie archiwizacji i przesyłania obrazów medycznych (PACS). EVP obrazów klatki piersiowej wyświetlane na monitorach systemu PACS znacząco poprawiały przebieg pracy mierzony na podstawie czasu przeglądania. EVP ograniczyło wykorzystanie manipulacji oknem i poziomem, powiększanie oraz ilość czasu przez jaki wykorzystywane były te opcje.

A Patient Image-Based Technique to Assess the Image Quality of Clinical Chest Radiographs.

Yuan Lin; Ehsan Samei; Hui Luo; James T. Dobbins III; H. Page McAdams; Xiaohui Wang; William J. Sehnert; Lori Barski; David H. Foos, Date: 16 March 2011Proc. SPIE Vol. 7961

The Effect of Defect Cluster Size and Interpolation on Radiographic Image Quality.

Karin Töpfer, Kwok L. Yip, ",  Proc. SPIE 7966 (2011), 79660V

On Image Rendering Methods for Improved Image Consistency in PACS Environment.

Zhimin Huo; Jane Zhang; Huihai Lu; John Wandtke; David Foos Date: 11 March 2010 Proc. SPIE Vol. 7628

Quantification of Radiographic Image Quality Based on Patient Anatomical Contrast-to-Noise Ratio: A Preliminary Study with Chest Images.

Yuan Lin; Xiaohui Wang; William J. Sehnert; David H. Foos; Lori Barski; Ehsan Samei, Date: 3 March 2010 Proc. SPIE Vol. 7627

Optimized, Operation and Offset Corrections for a Battery-Powered Wireless Digital X-ray Detector.

Karin Töpfer, John Dehority, Proc. SPIE 7258 (2009), 72583O

An Advanced System Model for the Prediction of the Clinical Task Performance of Radiographic Systems.

Karin Töpfer, Brian W. Keelan, Francisca Sugiro, ", Proc. SPIE 6515 (2007), 651512.