Recenzowane badania dotyczące przebiegu pracy firmy Carestream

Novel, Portable, Cassette-sized, and Wireless Flat-panel Digital Radiography System: Initial Workflow Results Versus Computed Radiography

AJR Am J Roentgenol. 2011 Jun;196(6):1368-71. Lehnert T, Naguib NN, Ackermann H, Schomerus C, Jacobi V, Balzer JO, Vogl TJ. Źródło Katedra Radiologii Diagnostycznej i Interwencyjnej, Klinika Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego, Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt, Niemcy.

Streszczenie
Celem tego artykułu jest porównanie skuteczności przebiegu pracy tradycyjnego systemu radiografii komputerowej (CR) z nowatorskim, przenośnym, bezprzewodowym, płaskoekranowym systemem radiografii cyfrowej (DR) o wielkości kasety. Całkowity czas wykorzystany przez technika radiografii był znacząco krótszy w trakcie wykonywania czynności związanych z badaniem przy pomocy nowego, przenośnego systemu DR, niż w trakcie wykonywania porównywalnych czynności przy pomocy systemu CR. Wydaje się, że różnica ta wynika w głównej mierze z konfiguracji technologicznej.

Improved Visualization of Tubes and Lines in Portable Intensive Care Unit Radiographs: A Study Comparing a New Approach to the Standard Approach

David H. Foos, David F. Yankelevitz, Xiaohui Wang, David Berlin, Dana Zappetti, Matthew Cham, Abraham Sanders, Katherine Novak Parker, Claudia I. Henschke, In Press Corrected Proof , 15 November 2010, Clinical Imaging

Streszczenie
Interpretacja rurek i przewodów na przenośnych radiogramach klatki piersiowej oceniana była za pomocą nowej metody wizualizacji. W przypadku stosowania nowej metody czas interpretacji przez radiologa był krótszy o 30% w porównaniu do standardowej techniki, okna i poziomu (23 lub 33 s). W przypadku lekarzy na płucnych oddziałach OIOM, czas odczytu był w zasadzie niezmieniony. Po zastosowaniu nowej metody nastąpiła ponad 50% redukcja stosowania języka dedukcji w trakcie dyktowania w przypadku obu grup czytających, co sugeruje większą pewność interpretacji.

Digital Radiography Reject Analysis: Data Collection Methodology, Results, and Recommendations from an In-depth Investigation at Two Hospitals

Foos DH, Sehnert WJ, Reiner B, Siegel EL, Segal A, Waldman DL. J Digit Imaging. 2009 Mar;22(1):89-98. Epub 2008 Apr 30.

Streszczenie
Analizę zdjęć odrzuconych 288 000 zapisów obrazów uzyskanych metodą radiografii komputerowej (CR) zebranych w szpitalu uniwersyteckim (UH) i dużym szpitalu miejskim (CH). Każdy zapis zawiera informacje o obrazie, takie jak część ciała i pozycja widoku, poziom ekspozycji, identyfikator technika oraz przyczyna odrzucenia - jeśli obraz został odrzucony. W celu zapewnienia spójności obliczeń współczynnika odrzucenia było niezbędne filtrowanie obszernej bazy danych. Współczynnik odrzucenia w przypadku CR na wszystkich oddziałach i dla wszystkich rodzajów badań wyniósł 4,4% w UH i 4,9% w CH. Najczęstsze rodzaje badań ze współczynnikami odrzucenia 8% lub więcej były wspólne w obu placówkach (kości czaszki/twarzy, bark, biodro, kręgosłup, klatka piersiowa na oddziale, miednica). Błędy pozycjonowania i odcięcia obszaru ciała były najczęstszymi przyczynami odrzuceń, odpowiednio 45% odrzuceń w CH i 56% w UH. Kolejną najczęstszą przyczyną odrzucenia była nieprawidłowa ekspozycja (14% odrzuceń w CH i 13% w UH), oraz poruszenie się pacjenta (11% odrzuceń w CH i 7% w UH). Badania klatki piersiowej były najczęściej wykonywanymi badaniami w obu placówkach (26% w UH i 45% w CH), przy czym połowa wykonana została na oddziałach, a reszta przy pomocy przenośnego aparatu RTG. Współczynnik odrzucenia był dziewięciokrotnie większy w przypadku badań klatki piersiowej wykonywanych na oddziałach (9%) w porównaniu z badaniami przy pomocy aparatu przenośnego (1%). Problemy związane ze spójnością danych wykorzystanych do analizy zdjęć odrzuconych można w przyszłości zmniejszyć poprzez opracowanie procedur zapewnienia jakości (QA) i standaryzację nomenklatury oraz definicji niedoborów QA.

Automatic Image Hanging Protocol for Chest Radiographs in PACS

Luo H, Hao W, Foos DH, Cornelius CW. IEEE Trans Inf Technol Biomed. 2006 Apr;10 (2):302-11.

Streszczenie
Radiografia klatki piersiowej to jedna z najpowszechniej stosowanych technik obrazowania diagnostycznego. Stanowi ona co najmniej jedną trzecią wszystkich diagnostycznych procedur radiograficznych w szpitalach. Jednakże w systemie archiwizacji i przesyłania obrazów medycznych obrazy są często przechowywane z nieznaną lub nieprawidłowo oznaczoną projekcją i orientacją, co powoduje nieskuteczność interpretacji radiologa. Aby rozwiązać ten problem, prezentujemy automatyczny protokół wyświetlania radiogramów klatki piersiowej. Metoda ta koncentruje się na najbardziej skutecznym regionie radiogramu klatki piersiowej i pobiera z niego zestaw niezmiennych cech dotyczących wielkości, rotacji i translacji. Następnie dobrze przeszkolony klasyfikator rozpoznaje projekcję. Orientacja radiogramu jest identyfikowana później dzięki lokalizacji szyi, serca i brzucha na radiogramach. Wstępne eksperymenty wykonywane są na radiogramach zebranych z rutynowych badań klatki piersiowej i dają obiecujące rezultaty. Za pomocą przedstawionego protokołu 98,2% wszystkich przypadków można wyświetlić prawidłowo na widoku projekcji (62% bez protokołu), a 96,1% miało prawidłową orientację (75% bez protokołu). Badanie przebiegu pracy dotyczące protokołu wykazało także znaczące zwiększenie skuteczności wyświetlania obrazu.

Enhanced Visualization Processing: Effect on Workflow

Krupinski EA, Radvany M, Levy A, Ballenger D, Tucker J, Chacko A, VanMetter R. Acad Radiol. 2001 Nov; 8 (11):1127-33.

Streszczenie
Przeglądanie elektronicznych kopii radiogramów cyfrowych umożliwia przetwarzanie obrazu w celu poprawienia wizualizacji anatomii i zmian, ale może zająć więcej czasu niż przeglądanie klisz. Metodę Enhanced visualization processing (EVP) opracowano w celu zwiększenia zakresu dynamicznego obrazu bez redukcji kontrastu, co potencjalnie zmniejsza potrzebę manipulowania obrazami przez radiologa. Niniejsze badanie analizowało wpływ przetwarzania radiogramów przy pomocy EVP na przebieg pracy w systemie archiwizacji i przesyłania obrazów medycznych (PACS). EVP obrazów klatki piersiowej wyświetlane na monitorach systemu PACS znacząco poprawiały przebieg pracy mierzony na podstawie czasu przeglądania. EVP ograniczyło wykorzystanie manipulacji oknem i poziomem, powiększanie oraz ilość czasu przez jaki wykorzystywane były te opcje.

Wystawa naukowa (EPOS plakat C-3027) na konferencji ECR2010: Novel Cassette-sized, Flat-Panel Digital Radiography (DR) System: Initial Clinical and Workflow Results Versus Computed Radiography (CR).

T. Lehnert, M. Kissner, S. Raetzer, R. Bauer, V. Jacobi, T. J. Vogl; Frankfurt/Main/DE