För att stora data ska kunna leva upp till sin potential måste sjukvårdens IT-infrastruktur vara anpassad därefter. Det ställs allt högre förväntningar på att tillämpningen av Big Data inom sjukvårds-IT ska revolutionera tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster världen över. För att kunna utnyttja dessa möjligheter  måste

Store data skal have den rigtige sundheds-IT-infrastruktur for at udnytte deres potentiale fuldt ud. Der er en stigende forventning om, at anvendelse af “store data” i sundheds-IT vil revolutionere leveringen af serviceydelser inden for sundhedsvæsenet i hele verden. For at udnytte sit potentiale fuldt ud skal

Differences have implications for assessment, quality assurance, and training. Healthcare imaging technologies and options are continually evolving, and their applications in radiology can be puzzling.  One area of confusion is the respective roles of Quantitative Image Analysis (QIA) and Computer-Aided Diagnosis (CAD). Recently we collaborated with