Przenieś zarządzanie zmianami na wyższy poziom

Ustal silniejszą, lepszą współpracę z onkologami, zwiększając swoją wydajność dzięki Carestream Lesion Management:
 • Umożliwia zarządzanie zmianami jako wbudowane narzędzie kliniczne PACS
 • Przyjmuje wyniki wcześniejszych badań jako obrazy wyjściowe z systemów PACS innych dostawców i wykonanych z użyciem różnych technik
 • Dostarcza danych wolumetrycznych za pomocą przeglądarki PowerViewer, aby uprościć proces porównywania różnych zbiorów danych
 • Zwiększa wydajność radiologów, upraszczając segmentację i analizę
 • Ułatwia obserwację onkologiczną dzięki zaznaczaniu i śledzeniu ogólnej budowy anatomicznej w czasie
Broszura Lesion Management

Usprawnij organizację pracy w przypadku cyfrowej tomosyntezy piersi

Moduł DBT firmy Carestream dodaje unikalnych funkcji organizacji pracy i wyspecjalizowanych narzędzi, które optymalizują odczyt badań DBT:
 • Przechowuj, przenoś i wyświetlaj badania DBT zgodnie ze standardami branżowymi
 • Konfigurowane przez użytkownika i inteligentne protokoły wyświetlania jednocześnie porównują widoki 2D i DBT oraz badania wcześniejsze
 • Automatyczne wyrównanie i skalowanie do tej samej skali widoków 2D i DBT eliminuje manipulacje ręczne
 • Automatyczny tryb sekwencji DBT umożliwia wgląd w tkankę
 • Wiele lup pozwalających jednocześnie porównać obszary zainteresowania
 • Linie referencyjne wspomagają lokalizację podejrzanych obszarów na przeciwnych widokach
Broszura dotycząca cyfrowej tomosyntezy piersi
Contact Us at Carestream Health
Skontaktuj się z nami

Jeśli chciałbyś, aby skontaktował się z Tobą przedstawiciel sprzedaży wypełnij formularz sprzedaży.. W przypadku pytań o produkt lub firmę, proszę wypełnić formularz ogólny.formularz ogólny.