FortsetteVi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig opplevelse på vår nettside. Du kan fint bruke nettstedet med Carestreams informasjonskapsler deaktivert, men opplevelsen vil bli betydelig forbedret med aktive informasjonskapsler. Hvis du fortsetter uten å endre innstillingene, godtar du å motta alle informasjonskapsler. Du kan imidlertid endre innstillingen for informasjonskapsler når som helst.

Hvis du ønsker å lære mer (dette er linken til våre retningslinjer for personvern, som har detaljert informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler og hvordan du endrer innstillingene).

Helse Sør-Øst RHF reduserer antall helseforetak i radiologiløsning

Helse Sør-Øst RHF har besluttet å ikke fortsette implementeringen av Carestream Healths radiologiløsning. Systemet er allerede implementert ved tre av regionens åtte helseforetak.

"Vi har jobbet hardt sammen med Helse Sør-Øst for å få til en løsning som passer for alle regionens helseforetak. Dessverre kom vi ikke helt i mål sammen”, sier Lars Karlsson, administrerende direktør for Carestream Health i Norden.

I 2012 vant Carestream Health Norway AS anbudet i Helse Sør-Øst for anskaffelse av et nytt og felles radiologisystem for regionens helseforetak. Tre av de åtte helseforetakene, som har bildediagnostikk i Helse Sør-Øst, har allerede fått installert hele eller deler av radiologisystemet, men nå avbrytes implementeringen for de resterende fem.

"Det er veldig synd at vi ikke vil kunne levere en felles, helhetlig løsning til regionen, slik vi planla, men vi er samtidig fornøyd med å ha systemet på tre helseforetak. Disse tre representerer 40 % av regionen, og vi ser frem imot et fortsatt godt samarbeid med Helse Sør-Øst”, sier Lars Karlsson.

Helse Sør-Øst sier at de bryter avtalen med Carestream Health Norway AS på grunn av den faktiske leveransesituasjonen, og at det ikke har lykkes å etablere et regionalt standardisert oppsett for en regional radiologiløsning.

”Prosjektet har opplevd problemer med implementeringen av den regionale løsningen. Det er dels fordi de ulike helseforetakene har ulike behov, og dels fordi vi har hatt utfordringer med innføringen av systemet”, sier Lars Karlsson.

Formålet med å etablere et felles radiologisystem for hele regionen var å få ned helsekøer og tilby et likeverdig helsetilbud i hele regionen. Carestream Healths system gjør det mulig å blant annet gjennomføre en undersøkelse på et lokalt sykehus og få den gransket av en spesialist på et annet sykehus.

Carestream Healths radiologisystemer brukes i store regionale løsninger med meget gode resultater, blant annet for hele NHS Scotland, Singapore Health, i fem store regioner i Frankrike samt i deler av Spania og Israel.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Ketil Solvang, Country Manager Norge, ketil.solvang@carestream.com, +47 907 50 242
Lars Karlsson, adm. dir. for Carestream i Norden, lars.karlsson@carestream.com, +46 708 57 37 57