För att stora data ska kunna leva upp till sin potential måste sjukvårdens IT-infrastruktur vara anpassad därefter. Det ställs allt högre förväntningar på att tillämpningen av Big Data inom sjukvårds-IT ska revolutionera tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster världen över. För att kunna utnyttja dessa möjligheter  måste

Patologiset muutokset näkyvät selvemmin rasituskuvissa. Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja ortopediset ongelmat ovat erittäin yleisiä. Ne vaivaavat sekä ammattiurheilijoita, harrasteliikkujia että istumatyöläisiä. Yhdysvaltojen luu- ja nivelvammojen ennaltaehkäisyyn tähtäävän hankkeen United States Bone and Joint Initiative tietojen mukaan 77 % (65,8 miljoonaa) kaikista vammoihin liittyvistä lääkärikäynneistä liittyy tuki- ja

Bilder som tas i belastat tillstånd visar patologiska tillstånd tydligare. Muskuloskeletala och ortopediska tillstånd gör ingen skillnad på människor. De drabbar elitidrottaren, helgmotionären och till och med stillasittande kontorsarbetar Enligt det amerikanska nätverket United States Bone and Joint Initiative utgör muskuloskeletala skador 77 % (65,8 miljoner) av alla skaderelaterade