DR 3500 dedykowany dla średnich klinik

Po raz pierwszy w Polsce,  zainstalowany został   w szpitalu w Radziejowie, cyfrowy aparat radiologiczny DR 3500  dedykowany dla średnich klinik. 

Polska, Warszawa  21 maja  2010 — firma Carestream Health po raz pierwszy w Polsce zainstalowała w szpitalu w Radziejowie aparat rentgenowski dedykowany dla średnich klinik.
DR 3500 firmy Carestream HealthSzpital w ramach kompleksowego ucyfrowienia Zakładu  Radiologii kupił aparat rentgenowski Kodak DR 3500 i stół radiologiczny SPT1  firmy Carestream Health oraz oprogramowanie  PACS i RIS  firmy Pixel. Konieczne było również przygotowanie pomieszczeń do zainstalowania nowego sprzętu dlatego wykonany został gruntowny remont. Wszystkie prace  budowlane, montażowe razem ze szkoleniami zostały zakończone. Całość inwestycji została sfinanowana w ramach  realizacji projektu pn: „Modernizacja infrastruktury diagnostycznej i wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie", realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Rozwój Infrastruktury Społecznej Działanie 3.2 Rozwój Infrastruktury Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, na podstawie zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego   umowy

„Warto było przejść przez ten trudny proces związany z przetargiem i późniejszą instalacją. Jakość obrazu w radiografii cyfrowej jest nieporównywalna ze zdjęciami analogowymi. Ponadto zautomatyzowanie wielu etapów pracy radiologów znacznie przyspieszyło czas wykonania zdjęcia pacjentowi, dzięki czemu możemy znacznie zredukować kolejki oczekujacych” tak wypowiada się Zbigniew Skonieczny Dyrektor szpitala w Radziejowie.

Cyfrowy aparat rentgenowski DR firmy Carestream Health DR 3500 jest dedykowany dla  klinik, szpitali i przychodni z gabinetami rtg ze względu elastyczność zastosowania i łatwość instalacji oraz  niewygórowaną cenę  i  parametry techniczne zapewniające sprawne funkcjonowanie pracowni radiologicznej. W ofercie Carestream Health są zarówno produkty cyfrowe (aparaty DR) oraz umożliwiające ucyfrowienie analogowego sprzętu (skanery CR).

###

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie świadczy usługi profilaktyczno-lecznicze głównie dla ludności zamieszkałej w powiecie radziejowskim i w województwie kujawsko-pomorskim. Pierwszym etapem udzielania usług medycznych jest podstawowa opieka zdrowotna, która jest częścią systemu opieki zdrowotnej zapewniająca zdrowym i chorym świadczenia zdrowotne w miejscu zamieszkania w warunkach ambulatoryjnych lub domowych aczkolwiek najwazniejszym polem działania to opieka szpitalna.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie www.szpitalradziejów.pl

Ewentualny kontakt z Dyr. Zbigniewem Skoniecznym tel. 693 618 800

Carestream Health Poland Sp. z o.o. jest częścią koncernu Carestream Health Inc., wiodącego producenta systemów obrazowania medycznego i stomatologicznego oraz rozwiązań informatycznych dla służby zdrowia i systemów obrazowania molekularnego przeznaczonych do przyrodniczych badań naukowych a także urządzenia i materiały do testów z udziałem promieniowania rentgenowskiego w przemyśle. Systemy Carestream Health Poland są również przeznaczone dla jednostek zajmujących się poszukiwaniem i udoskonalaniem leków. Carestream Health Inc obsługuje klientów w ponad 150 krajach i jest niezależną firmą działającą w ramach grupy spółek należących do Onex Corporation z siedzibą w Toronto w Kanadzie. Firma Carestream Health Poland Sp. z.o.o. powstała w 2007 r. w wyniku zakupu Działu Medycznego Eastman Kodak Company przez kanadyjską korporację Onex.

Aby uzyskać więcej informacji na temat firmy oraz jej produktów, rozwiązań i usług, prosimy kontaktować  się z przedstawicielem Carestream Health  lub odwiedzić stronę  www.carestreamhealth.pl.

CARESTREAM jest znakiem firmowym Carestream Health, Inc.
2010.
Powrót do strony głównej