VÄLKOMMEN TILL DITT CUSTOMER SUCCESS-NÄTVERK

En användargrupp för service och support

Carestream arbetar för att du ska nå goda operativa och ekonomiska resultat genom hela projektets livscykel. Dina investeringar i IT-utrustning för vård optimeras genom samarbete kring och support för våra tjänster under varje steg på vägen. Vårt serviceerbjudande innefattar:

  • Fullständig projektledning via Professional Services.
  • Service och support med utgångspunkt i bästa ITIL-praxis.
  • Proaktiva tjänster för fjärrmonitorering.
  • En slutanvändargrupp där kunder kan kommunicera och samarbeta.


  • Kontakt
  • Professional Services
  • VIBE-användargrupp

Kontakt

Professional Services

Professional Services erbjuder fullständig projektledning och ett verksamhetsåtagande om effektivt genomförande genom hela projektets servicelivscykel. Konsekventa och effektiva metoder öppnar för att ge ditt vårdrelaterade IT-projekt goda helhetsresultat.

Fas 1: Projektstart, kick-off och projektstyrning Fas
2: Förberedelse, aktuellt och framtida arbetsflöde, projektplan Fas
3: Installation och konfiguration av hårdvara och programvara Fas
4: Systemberedskap, testning från start- till slutpunkt, utbildning Fas
5: Driftsättning, klinisk användning Fas
6: Projektavslut, projektacceptans, övergång till kundvård

  Connectivity, Interoperability & Conformance

VIBE-användargrupp

120 - Remote Services
Fjärrövervakningstjänster

Fjärrtekniken CARESTREAM Smart Link skapar en kraftfull kanal mellan dina Carestream-lösningar och vårt nätverk för kundframgångar.


Carestream använder ITIL-strukturen som metod för att leverera och ge support för IT-tjänster. Mer information om ITIL