För att stora data ska kunna leva upp till sin potential måste sjukvårdens IT-infrastruktur vara anpassad därefter. Det ställs allt högre förväntningar på att tillämpningen av Big Data inom sjukvårds-IT ska revolutionera tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster världen över. För att kunna utnyttja dessa möjligheter  måste

Bilder som tas i belastat tillstånd visar patologiska tillstånd tydligare. Muskuloskeletala och ortopediska tillstånd gör ingen skillnad på människor. De drabbar elitidrottaren, helgmotionären och till och med stillasittande kontorsarbetar Enligt det amerikanska nätverket United States Bone and Joint Initiative utgör muskuloskeletala skador 77 % (65,8 miljoner) av alla skaderelaterade