Healthcare news includes videos that improve radiologists’ ultrasound skills; and concerns about Obamacare. Articles include: MR-guided ultrasound helped rouse a recovering coma patient to a more alert state of consciousness; incidental and secondary findings are on the rise; use of telemedicine requires “webside” training; 10-minute videos

In the news: medical devices might pose HIT risk; increase in radiology jobs. Articles include: medical devices offer risks for authorized access; ACR projects 16% job growth for radiologists in 2016; Stanford’s radiology department uses patient input to improve processes; FDA issued updated requirements  regarding 510(k) submissions for medical

Articles include: healthcare providers need multiple firewalls to protect patient data; radiologists need to establish a role on cancer treatment teams; a HIMSS/SIIM paper offers key features to consider when selecting an enterprise image viewer; 3D imaging helps diagnose 1.7-million-year-old cancer; and an Alzheimer’s vaccine

För att stora data ska kunna leva upp till sin potential måste sjukvårdens IT-infrastruktur vara anpassad därefter. Det ställs allt högre förväntningar på att tillämpningen av Big Data inom sjukvårds-IT ska revolutionera tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster världen över. För att kunna utnyttja dessa möjligheter  måste