Övervinn begränsningar med CT för ortopedisk bildtagning av extremiteter

Bilder som tas i belastat tillstånd visar patologiska tillstånd tydligare

John Yorkston, PhD, Carestream Health

Muskuloskeletala och ortopediska tillstånd gör ingen skillnad på människor. De drabbar elitidrottaren, helgmotionären och till och med stillasittande kontorsarbetarCarestream OnSight 3D Extremity System

Enligt det amerikanska nätverket United States Bone and Joint Initiative utgör muskuloskeletala skador 77 % (65,8 miljoner) av alla skaderelaterade sjukvårdsbesök. Amerikanska OSHA uppskattar att arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär är bakgrunden till över 600 000 skador och sjukdomar i USA. De här skadorna kan orsaka smärta, vara aktivitetsbegränsande och kräva operation och/eller fysioterapi.

Bildtagning på dessa skadetyper, som sträcker sig från karpaltunnelsyndrom till meniskskador, har tidigare varit utmanande. Orsaken: Traditionell datortomografi (CT) har en väsentlig begränsning. Den kräver flera rotationer och kan inte ta bilder av belastade strukturer. Med Carestreams nya Cone Beam CT-teknik (CBCT) försvinner dessa begränsningar. I mars lämnade vi in en 510(k)-ansökan till FDA om godkännande av CARESTREAM OnSight 3D Extremity System, som är utformat för att erbjuda högkvalitativ lågdos-3D-bildtagning på plats vid ortopediska och idrottsmedicinska kliniker, sjukhus, bildtagningsmottagningar och hos andra vårdgivare.

Continue reading

Avances en Imagenología Portátil: Cumpliendo un Sueño

Más Hospitales y Pacientes Beneficiándose de la Imagenología Móvil/Portátil

Heidi McIntosh, Carestream Health

La demanda por la radiología digital móvil está aumentando. Este hecho no solo está soportado por reportes de investigación de mercado, sino también por mi interacción de primera mano con clientes. Es claro que un mayor número de hospitales se están beneficiando con la imagenología digital portátil para sus pacientes más críticos – en la UCI, Departamento de Emergencias DE y Sala de Cirugía, entre otros.

Sin duda, este aumento en el uso se correlaciona con las mejoras significativas de calidad en la imagenología móvil durante años recientes, gracias a avanzadas tecnologías como la radiología digital. Pero, ¿Qué significan estos desarrollos para el radiólogo, el técnico en radiología, el administrador y el paciente? ¿Y qué podemos esperar para el futuro? Continue reading