Bilder som tas i belastat tillstånd visar patologiska tillstånd tydligare

Muskuloskeletala och ortopediska tillstånd gör ingen skillnad på människor. De drabbar elitidrottaren, helgmotionären och till och med stillasittande kontorsarbetarCarestream OnSight 3D Extremity System

Enligt det amerikanska nätverket United States Bone and Joint Initiative utgör muskuloskeletala skador 77 % (65,8 miljoner) av alla skaderelaterade sjukvårdsbesök. Amerikanska OSHA uppskattar att arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär är bakgrunden till över 600 000 skador och sjukdomar i USA. De här skadorna kan orsaka smärta, vara aktivitetsbegränsande och kräva operation och/eller fysioterapi.

Bildtagning på dessa skadetyper, som sträcker sig från karpaltunnelsyndrom till meniskskador, har tidigare varit utmanande. Orsaken: Traditionell datortomografi (CT) har en väsentlig begränsning. Den kräver flera rotationer och kan inte ta bilder av belastade strukturer. Med Carestreams nya Cone Beam CT-teknik (CBCT) försvinner dessa begränsningar. I mars lämnade vi in en 510(k)-ansökan till FDA om godkännande av CARESTREAM OnSight 3D Extremity System, som är utformat för att erbjuda högkvalitativ lågdos-3D-bildtagning på plats vid ortopediska och idrottsmedicinska kliniker, sjukhus, bildtagningsmottagningar och hos andra vårdgivare.