För att stora data ska kunna leva upp till sin potential måste sjukvårdens IT-infrastruktur vara anpassad därefter

Det ställs allt högre förväntningar på att tillämpningen av Big Data inom sjukvårds-IT ska revolutionera tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster världen över. För att kunna utnyttja dessa möjligheter  måste varje hälso- och sjukvårdsorganisation skapa en infrastruktur som gör det möjligt för Big Data att fungera inom verksamheten genom att:

  • Hantera stora mängder data och stödja dataöverföringar i väldigt höga hastigheter.
  • Införa ett hanteringssystem som kan hantera olika datatyper och källor, granska kvaliteten på registrerade data och hantera inkonsekvens mellan vissa data.
  • Öka värdet genom att tillämpa de kliniska insikter som erhållits från data i praktiken, vilket kan driva vårdkvaliteten framåt.

Vårdorganisationer hanterar en ökande mängd HIT-data där en stor del kommer från radiologi och andra bildanalysstudier. Dr. John Halamka, IT-direktör vid Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) i Boston, Massachusetts, sa nyligen i en artikel i Harvard Business Review att hans mål inte är att överhopa läkare med Big Data, utan att utrusta dem med den information de behöver för att fatta kloka kliniska beslut.

Bilder som tas i belastat tillstånd visar patologiska tillstånd tydligare

Muskuloskeletala och ortopediska tillstånd gör ingen skillnad på människor. De drabbar elitidrottaren, helgmotionären och till och med stillasittande kontorsarbetarCarestream OnSight 3D Extremity System

Enligt det amerikanska nätverket United States Bone and Joint Initiative utgör muskuloskeletala skador 77 % (65,8 miljoner) av alla skaderelaterade sjukvårdsbesök. Amerikanska OSHA uppskattar att arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär är bakgrunden till över 600 000 skador och sjukdomar i USA. De här skadorna kan orsaka smärta, vara aktivitetsbegränsande och kräva operation och/eller fysioterapi.

Bildtagning på dessa skadetyper, som sträcker sig från karpaltunnelsyndrom till meniskskador, har tidigare varit utmanande. Orsaken: Traditionell datortomografi (CT) har en väsentlig begränsning. Den kräver flera rotationer och kan inte ta bilder av belastade strukturer. Med Carestreams nya Cone Beam CT-teknik (CBCT) försvinner dessa begränsningar. I mars lämnade vi in en 510(k)-ansökan till FDA om godkännande av CARESTREAM OnSight 3D Extremity System, som är utformat för att erbjuda högkvalitativ lågdos-3D-bildtagning på plats vid ortopediska och idrottsmedicinska kliniker, sjukhus, bildtagningsmottagningar och hos andra vårdgivare.